Vox humana v Rožňave

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rožňava si Vás dovoľuje pozvať na koncert s názvom „Vox humana“, na ktorom sa budú prezentovať  stredoveké a renesančné piesne. Koncert sa uskutoční 9.10.2022 (nedeľa) v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Rožňve so začiatkom o 16.00 hod. Bližšie informácie o účinkujúcich na plagáte. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.