Všimol si si?

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Betliar pozýva teenagerov vo veku 11 – 15 rokov na pôstne stretnutie s názvom „Tichý večer“. Stretnutie sa uskutoční 26.3.2022 (sobota) v evanjelickom a.v. chráme Božom v Betliari so začiatkom o 15.00 hod. Ďalšie informácie nájdete na plagáte. Tešíme sa na vás …