Výpis uznesení z výročného presbyterstva GES – 9.3.2019

Dňa 9.3.2019 v Chyžnom zasadalo výročné presbyterstvo GES. Na tomto zasadnutí boli prijaté uznesenia, s ktorými sa môžete oboznámiť vo výpise nižšie

Vypis_uzneseni_presb.GES_9.3.2019.pdf