Výročný konvent Gemerského seniorátu – 30.3.2019 (Gočovo)

Predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku v zmysle Cirkevného zákona č. 15/94 v znení cirk. zákona 2/2012, týmto zvoláva výročné zasadnutie seniorálneho konventu GES 2019. Všetky potrebné údaje ako aj správy, ktorými sa budeme zaoberať, nájdete na odkazoch  nižšie.

Konvent.GES_oznamenie_pozvanie_navrh.programu

Správy : 

CZ_ECAV_REVUCA_Správa_o činnosti_ v Seniorálnom_archíve_za2018-converted

sprava presbyt GES-converted

Správa SEŽ GES ECAV RP 2018-converted

Účtovná uzávierka GES-converted

Správa o vychovnej činnosti v GES.2018-converted

Domove_hospodarenie_GES.2018-converted

Správa VMV za rok 2018-converted

Návrh rozpočtu

GES_Rozpočet_2019