Výročný konvent GES bude rokovať 16.3.2024 v Dobšinej

Vážené sestry a bratia, členovia presbyterstva GES, predsedníctva jednotlivých cirkevných zborov v GES a delegáti zborov na konvent GES! V tomto príspevku sa budú postupne objavovať materiály, ktoré je potrebné preštudovať si pred samotným zasadnutím výročného konventu GES. Celá sa totiž bude čítať iba správa seniora GES za rok 2023. Ostatné správy budú len uvádzané, resp. okomentované ich predkladateľmi. Všetky potrebné informácie nájdete na odkazoch nižšie. Tešíme sa na duchovné i pracovné spoločenstvo pre dobro a požehnanie Gemerského seniorátu ako aj na oslavu nášho Trojjediného Pána Boha.

Pozvanka_konvent.GES.2024_navrh_programu

Zapisnica_konvent.GES.18.03.2023_Revucka_Lehota

Uctovna_uzavierka.2023

Sprava_reviznej_komisie.2023

Sprava_o_archive_GES.2023

Sprava_pohyb_ludnatosti_domove_hospodarenie.2023

správa šk dekana 2023

rozpocet_coj GES2024

Správa_ o činnosti SP_23-24

Sprava školského dekana Revúcka Dolina za rok 2023

Vychovna cinnost 2023 GES ECAV

VMV 2023

Sprava_seniora_GES_za_rok_2023

Rozpocet_GES_2024

Vykaz_o_hospodareni_GES_2023