Výzva pre všetky deti

Milé deti, potrebujeme vašu pomoc! Nakreslite dúhu- veľkú a farebnú! A ozdobte ňou okná vašich domov či bytov. Tak aby ju videli všetci ľudia na ulici. Viete prečo? Lebo práve dúha je symbol nádeje a viery, že po búrke vyjde slnko. Potešme všetkých ľudí, ktorí sa prejdú okolo nášho okna 🙂

1M 9, 12-16 „Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robím medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú pri vás: svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na oblakoch, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi zo všetkého tvorstva; a vody sa už nestanú potopou, aby zničili každé z tvorstva. Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého tvorstva, ktoré je na zemi.

Nakreslime dúhu a pripomeňme všetkým ľuďom nádej, že po sivom období s vírusom príde obdobie farebné, keď sa znovu stretneme pod modrou oblohou.

A potrebujeme aj dôkazy 🙂 Pošlite nám na adresu: media@ecav.sk fotky dúh vo vašich oknách. Vložíme ich k tomuto článku a vaša farebná krásavica bude tešiť aj všetkých našich čitateľov 🙂

Jana Nunvářová