Zasadnutie výročného presbyterstva GES

Dňa 28.2.2020 (piatok) sa v priestoroch Spoločenského klubu Obce Vlachovo uskutočnilo zasadnutie výročného presbyterstva Gemerského seniorátu. Celé zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Michal Terrai, dozorca GES. Úvodným biblickým zamyslením o pôste, ktorý má rád Hospodin, poslúžil Mgr. Rado Gdovin, senior GES. Po úvodných procedurálnych záležitostiach sa presbyteri venovali predovšetkým príprave Konventu GES, ktorý je naplánovaný na 28.3.2020 (sobota) na pôde CZ Muránska Dlhá Lúka. Schválili sa štatúty CZ Jelšava a Vlachovo. Rovnako tak sa prijal Štatút ohľadom hlasovania „per rollam“ v rámci potrieb presbyterstva GES. Nakoniec sa presbyteri venovali br. námestnému farárovi v CZ Jelšava, Mgr. Ivanovi Bojnovi, ktorý bol na zasadnutie pozvaný za účelom objasnenia určitých záležitostí. Predsedníctvo GES týmto vyjadruje poďakovanie CZ Vlachovo za prijatie ako aj prípravu občerstvenia.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto : Mgr. Michal Terrai, dozorca GES