Zbierka pre Ukrajinu

Milí priatelia, sestry a bratia! Nakoľko sa počas posledných rôznymi spôsobmi šíri pomoc pre utečencov z Ukrajiny prichádzajúcich k nám na Slovensku, neraz sa zbierajú aj veci, ktoré nie sú akútne potrebné a svojim spôsobom to začína byť jemne neprehľadné, ideálnym riešením, pokiaľ chcete pomôcť, bude prispieť na trasparentný účet Generálneho biskupskeho uradu ECAV na Slovensku. Kompetentní ľudia, ktorí budú informovaní o tom, čo je vlastne potrebné, vyzbierané finančné prostriedky použijú na zakúpenie naozaj potrebných vecí.
Ďakujeme za Vašu štedrosť a otvorené srdce i peňaženku.
Tu sú údaje k samotnému účtu:
Názov príjemcu: Evanjelická cirkev augsburského vierovyznania na Slovensku
Názov banky: VÚB
Číslo účtu: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
Variabilný symbol: 663300
Informácie pre príjemcu: Zbierka pre Ukrajinu
S úctou Mgr. Rado Gdovin, senior Gemerského seniorátu a PhDr. Michal Terrai, dozorca Gemerského seniorátu