Zborové dni v CZ Gemerská Poloma

V dňoch 1. a 2. septembra 2018 sa v Cirkevnom zbor ECAV Gemerská Poloma uskutočnili zborové dni pri príležitosti začiatku nového školského roka.

Program sa oficiálne začal v sobotu večer letným kinom vo farskej záhrade, premietaním rodinného filmu „Nebo nie je výmysel“. V nedeľu sa veriaci stretli na slávnostných službách Božích, v rámci ktorých bolo deťom a mládeži udelené požehnanie. Po kázni slova Božieho, ktorou domáca sestra farárka ThDr. Zuzana Poláková povzbudila deti ku chápaniu nového školského roka ako jedného veľkého dobrodružstva, ktoré sa pred nimi otvára, odznela pieseň spevokolu „Vzácna to a veľká radosť“.

Poobedňajší program už patril rôznym hrám a aktivitám pre deti. Tie si okrem súťaží na stanovištiach mali možnosť vyskúšať i starodávne rytierske umenie a stať sa na chvíľu ozajstným kráľom či malou princeznou. Nechýbala ani ukážka života na dedine, a tak si deti mohli v stane „U mlynára“ pozrieť, ako sa kedysi mlátilo obilie či ručne mlela múka. Najmenší sa spolu s rodičmi zabavili aj pri hľadaní strateného pokladu.

Pre tých vekovo starších si prednášku na tému Rozumieme svojím deťom?“ pripravil brat farár z CZ Bardejov Ján Velebír. O zábavu sa postarali hudobné zoskupenia Duo Antico Moderno a skupina RELAX z Vlachova. Samozrejme, nechýbalo ani chutné občerstvenie: polomský guláš, domáce zákusky a kofola. Veľké poďakovanie za pomoc pri organizácii celého podujatia patrí bratovi Štefanovi Liptákovi a zástupcovi zborového dozorcu Jánovi Očkaikovi, ale i všetkým presbyterom a presbyterkám, ktoré mnohorakou službou pomáhali pri prípravách. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho požehnanie počas týchto dní a veríme, že s Jeho pomocou sa takto stretneme aj o rok.

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 19.9.2018