1. adventná nedeľa

1.adventná nedeľa  – 1.12.2019                                                                                                                                               Spoznávajúc v Tebe, Kriste svojho Kráľa – Pána-

Aj my Ti chceme volať HOSIANA!-

Len, prosíme, viery pevnej, stálej

do sŕdc našich štedro daruj, nalej,

aby sme Ti my už nikdy: Ukrižuj!…nevolali,

ale v Tvojej službe až do konca verne vytrvali. Amen.

Ev. podľa Mk 13, 32-37,,O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec.  Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. Ako človek, vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnikovi naložil, aby bdel, tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva, a či ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!”

 

Kedy bude všetko v poriadku? Už ste si niekedy položili takúto otázku? Možno sedíte doma na gauči a sledujete správy. Vidíte, že sa v poslednom čase venovala veľká pozornosť  ekonomike. Výrobcovia automobilov prosia o rôzne benefity. Počujeme o mnohých exekúciách. Keď vás to už všetko unavuje tak zmeníte program. Avšak aj tam počúvate o tom, že morálna stránka našej krajiny nie je dobrá.  Počúvate o mnohých podvodoch, ktoré konané pod rúškom tmy, nie sú až tak tajné ako by sa zdalo. Pretože tak ako Božie slovo napomína človeka v ev. Lk 12, 2: ,,Lebo nieto skryté, čo by ne­vyšlo najavo, a nieto taj­né, čo by sa ne­vyz­vedelo.” Ale zdá sa, že ľudia čoraz viac akceptujú hriešny životný štýl, ktorý sa rodí v tme, a na ktorú si človek začal zvykať. Unaví nás to, a tak znova zmeníme program, kde zas vidíme ľudí bojujúcich o to, ako by sa mala riešiť vojna proti terorizmu. Nakoniec radšej vypnete televízor. Toľko problémov vo svete. Kedy bude všetko v poriadku?

Možno si potom začneme premietať svoj vlastný život. Možno si urobíme mini správy, kde zas s bolesťou zisťujme, že nie všetko je dokonalé. Nie všetko je pekné a dobré ako by sa odo mňa očakávalo. Nie všetko je správne v rodine, v práci alebo so zdravím, vašimi financiami. Kedy bude všetko v poriadku?

Aká je odpoveď? Kedy bude konečne na zemi mier? „Dávaj pozor,“ hovorí Ježiš. Pretože ten deň sa blíži. Deň, keď všetky problémy zmiznú. Deň, keď bude hospodárstvo dokonalé. Deň, keď dôjde k univerzálnemu zmiereniu. Keď bude existovať dokonalá morálka a žiadna vojna. Deň keď sa naplní proroctvo o Mesiášskej ríši pokoja. Ten deň sa blíži, keď bude váš život dokonalý a už doma ani v práci alebo kdekoľvek inde už nebude viac stresu ani starostí. Pán Ježiš nás pozýva svojím slovom k tomu, aby sme boli pripravení na Jeho príchod. ,,Dávaj pozor”- hovorí Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus hovorí všetkým-  “Bdejte.” Nikoho z plánu spásy nevynecháva. Prichádza pre každého.

Božie slovo v dnešnú 1. adventnú nedeľu nám hovorí, že máme byť na pozore. Byť v strehu. Čo to však znamená byť ostražitý? Bol by si teraz pripravený, keby Pán Ježiš otvoril oblohu a v tejto chvíli zostúpil na túto zem a pozrel do tvojej duše a súdil ťa? Odpovedajme si na túto otázku, pri začiatku tohto nového cirkevného roka. A možno urobme novoročné predsavzatie pre svoj život. Pán Ježiš prichádza- ako ho čakám? Čakáme, pripravení a ostražití? Čakáme naplnení nádejou?

Dnešná nedeľa je prvou nedeľou v začínajúcom novom roku. V cirkvi to vyjadrujeme aj vizuálne. Sami vidíme, že sa zmenila aj liturgická farba na oltári. Fialová farba je kráľovská. Pripomína nám, že prichádza kráľ. Slovo advent znamená „príchod“. V tomto ročnom období oslavujeme prvý príchod Krista, keď sa kráľ a Stvoriteľ všetkých vecí stal stvorením – keď sa Boh stal človekom. Aký úžasný deň boli prvé Vianoce, pred mnohými rokmi. V advente sa tiež tešíme na druhý príchod Krista, keď sa v deň súdu vráti ako Kráľ.

Pán Ježiš nám hovorí, prečo musíme byť v strehu: „Nevieš, kedy príde ten čas.“ Inými slovami, bude to neočakávaný okamih. Normálny beh nášho dňa, nášho bytia bude narušený. Pán Ježiš ilustruje túto skutočnosť podobenstvom majiteľa domu, ktorý odchádza, a poveruje svojich sluhov, z ktorých každý má pridelenú úlohu. My sme títo služobníci a Ježiš je tým vlastníkom. „Dávaj pozor,“ hovorí Ježiš, „pretože nevieš, kedy sa majiteľ domu vráti.“ A tu je varovanie … „Nenechaj ho, aby ťa našiel spať.” Možno spánkom až takej letargie-veď čo aj tak sa nič nezmení.

Toto je varovanie určené pre každého jedného z nás. Nedovoľme, aby nás Boh našiel spať, keď sa vráti. Aká je naša viera – je hore? Alebo spí? Poznáte rozdiel? Niektorí kresťania čítajú Božie slovo pravidelne. A pravidelne sa modlia k Bohu. A verne prichádzajú do cirkvi a venujú tomu pozornosť. A nech robia čokoľvek v živote, či už je to doma so svojou rodinou alebo v práci alebo v ich susedstve, usilujú sa oslavovať Boha svojimi myšlienkami, slovami a činmi. Ich viera je ostražitá. Si takým aj ty?

Existujú iní, ktorí pravidelne nečítajú Božie slovo. Hovorí len o tom, ako by to mali začať robiť, ale nikdy to neurobia. Naozaj sa toľko nemodlia – len keď majú problémy. Možno prichádzajú do kostola, ale ich myseľ je ďaleko. Keď sú doma, v práci alebo v ich okolí a komunite, myšlienky na oslavu Boha sú ďaleko. Ktorý si ty? Je vaša viera prebudená a ostražitá? Alebo tvoja viera spí?

Si pripravený na to, aby ťa Pán života skontroloval a preskúšal, ak by dnes mal prísť súdny deň? Ak sme k sebe úprimní, všetci by sme si museli priznať, že občas sme duchovne spali. Prorok Izaiáš výstižne zachytáva náš stav, keď píše: ,,Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené cho. Všetci sme zvädli ako lístie, naša neprávosť nás odnáša sťa vietor.” Nie sme to niekedy my? A tak sa modlíme s Izaiášom: „Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom.”

            Zaslúžime si Boží trest, ale čo nám Boh hovorí? Berie na seba náš hriech. Stáva sa človekom. Posiela svojho Syna. A tak Ježiš prichádza na prvé Vianoce skromným tichým spôsobom. Boh sa stáva ľudskou bytosťou. A potom sa  Pán Ježiš pokoril ešte viac a stal sa našim hriechom. Zomiera za nás na kríži. A dáva nám svoju spravodlivosť ako dar zadarmo, a to všetko preto, že nás miluje.

Toto je Boh, ktorý prichádza znova druhýkrát. A aký bude  Jeho deň. Jeho prvý advent bol skromný a tichý – o tom vedelo iba málo ľudí. Jeho druhý advent bude iný. Neprehliadnuteľný. Majestátny – kráľ jazdiaci na oblakoch, obklopený miliónmi anjelov, tí istí, ktorí spievali na Jeho slávu, pri prvých Vianociach, pred mnohými rokmi.

PJK príchadza aj dnes. Prichádza, aby vzkriesil mŕtvych. Hľadá ťa. A keď ťa nájde, natiahne ruky k sebe a dá niečo, čo predčí akýkoľvek pozemský dar. Dá nové telo, oslávené telo bez hriechu. Daruje nové nebo a novú zem, domov alebo spravodlivosť.

Si pripravený brat, sestra? Ako kresťania netrpezlivo čakáme na ten deň. Zostávame v strehu. Zostávame pripravení. Viete, aké je  tajomstvo, aby ste si každý deň udržiavali duchovnú pohotovosť? Môžete byť duchovne ostražití, či už prežívame  adventné obdobie alebo  je polovica júla. Keď sú časy dobré a časy zlé. Keď ste zdraví alebo ste chorí. Môžete byť duchovne ostražití.

Slovo Božie je pomysleným adrenalínom, pre dušu. Zakaždým, keď si ho prečítate alebo počujete, premýšľate o ňom alebo sa za niečo modlíte k Bohu, robíte niečo pre svoju dušu. Udržiavate svoju dušu hore a bdelú, pripravenú na príchod Pána Ježiša Krista. Zatiaľ čo zvyšok sveta trávi v decembri mesiac stresom nad peniazmi, obavami a sťažovaním sa, vy bratia a sestry ste tu. Prijímate dary svätej Večere Pánovej a prijímate odpustenie hriechov. Čítate Božie Slovo a vaša duša hovorí: „Ďakujem!“

Ste pripravení na príchod PJK. Ježišov, na Vianoce. Niekto raz povedal kresťanovi: „Toto budú najlepšie Vianoce všetkých čias!“ A kresťan odpovedal: „Myslel som, že prvé Vianoce sú najlepšie Vianoce všetkých čias.“ Ste pripravení to osláviť. Ale ste tiež pripravení keď Ježiš príde druhýkrát, na deň, keď bude všetko konečne dokonalé a bude to tak navždy?

Ó, Pane, ako ťa spoznávam, ako ťa vítam? Tvoj ľud, ťa túži pozdraviť. Vyznať: nádej, potešenie môjho srdca. Ó, Ježiši, nech je tvoje Slovo, lampou, ktorá mi osvetlí moju cestu, aby mi ukázala,  ako ťa potešiť, aby ma Tvoje slovo priviedlo v ústrety Tebe. Amen

Mgr. Daniel Gdovin, zborový farár v Gemerskej Polome