2. Deň Gemerského seniorátu sa niesol v znamení „pýchy a pokánia“

11. nedeľa po Svätej Trojici (23.8.2020) bola pre evanjelikov z Gemerského seniorátu príjemnou a požehnanou. Stretli sa totiž na druhom dni Gemerského seniorátu na pôde cirkevného zboru ECAV Jelšava. Nedeľa sa začala službami Božími v jelšavskom chráme Božom. Na príklade farizeja a publikána nás slávnostný kazateľ Mgr. Dušan Pavel Hrivnak vtiahol do témy celej nedele, ktorá bola venovaná pýche a pokániu.

Služby Božie spestrila dychová hudba z Jelšavy a prítomným sa prihovoril i Ing. Ľubomír Pankúch, dozorca VD. Celé služby Božie sa vysielali na živo na facebookovej stránke GES. Pre deti počas služieb Božích bol pripravený program na miestnej fare a počas poobedňajšieho programu sa mohli vyšantiť pri vodnom futbale, na skákacom hrade alebo si mohli zastrieľať z luku.

Po krátkom ale výdatnom letnom daždi sa účastníci Dňa GES presunuli do areálu kaštieľa Coburgovcov, kde po občerstvení sa  začala druhá časť. Hlavným rečníkom bol Martin Vígľaš z Evanjelizačného strediska, ktorý hovoril o tom, že tak ako ženu hriešnicu minul kameň, tak môže minúť aj nás, ak sa nás Pán Ježiš zastane a ak my budeme o to  prosiť a budeme o to stáť. O hudobné vstupy sa postarala hudobná skupina Crossroads  z Banskej Bystrice.

Vďaka Pánu Bohu a organizačnému tímu VMV GES mohla byť pre evanjelikov z Gemerského seniorátu pripravená požehnaná nedeľa. Aj  táto nedeľa  je dôkazom toho, že aj na Gemeri sa organizujú  príjemné podujatia.

Mgr. Karmen Želinská, zborová farárka vo Vyšnej Slanej – konseniorka GES

Foto : Mgr. Peter Hlavatý, zborový kaplán v Rožňavskom Bystrom