2. Seniorálny ples evanjelikov Gemerského seniorátu

Predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku si Vás týmto dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať na             2. Seniorálny ples evanjelikov Gemerského seniorátu, ktorý sa uskutoční 14. februára 2020 (Valentín) v Kultúrnom dome v Gemerskej Polome so začiatkom o 19.00 hod.

Cena vstupenky je 16,- EUR. V rámci nej sú zahrnuté : prípitok, večera, fľaša vína na pár, nealko, bohatá tombola a kultúrny program. Účastníci si so sebou môžu priniesť aj vlastné občerstvenie.

Každá vstupenka je zlosovateľná. Priamo na podujatí však bude možné zakúpiť si aj tombolové lístky.  Azda netreba pripomínať, že čím viac lístkov si zakúpite, tým väčšiu šancu vyhrať v tombole máte.

Do tanca nám bude hrať hudobná skupina IMPULZ

Vstupenky sa budú predávať od 2. 1. 2020 na Evanjelickom a.v. farskom úrade v Dobšinej. Kontaktná osoba : Mgr. Rado Gdovin, senior GES (0918 828 348)

Výťažok z plesu bude použitý na podporu Vnútormisijných podujatí v Gemerskom senioráte.

Organizátori sa tešia na Vašu účasť a stretnutie s vami.

S úctou

Mgr. Radovan Gdovin, senior GES                                                       Mgr. Michal Terrai, dozorca GES