Pozývame na 3. Seniorátny ples Gemerského seniorátu

Po nútenej „koronovej“ pauze si Vás Predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku a Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať na   3. Seniorátny ples  Gemerského seniorátu, ktorý sa uskutoční 3. februára 2023 (piatok) v Kultúrnom dome v Štítniku so začiatkom o 19.00 hod.

Cena vstupenky je 20,- EUR. V rámci nej sú zahrnuté : prípitok, večera, fľaša vína na pár, nealko, bohatá tombola a kultúrny program. Účastníci si so sebou môžu priniesť aj vlastné občerstvenie.

Každá vstupenka je zlosovateľná. Priamo na podujatí však bude možné zakúpiť si aj tombolové lístky.  Azda netreba pripomínať, že čím viac lístkov si zakúpite, tým väčšiu šancu vyhrať v tombole máte.

Do tanca nám bude hrať hudobná skupina R E L A X z Vlachova.

Vstupenky je možné zakúpiť si na Evanjelickom a.v. farskom úrade v Štítniku. Kontaktná osoba : Mgr. Janka Hrivniaková, zborová farárka – predseda VMV GES;     mobil: 0907 337 855

Výťažok z plesu bude použitý na podporu Vnútormisijných podujatí v Gemerskom senioráte, ktoré plánujeme realizovať počas roka 2023.

Organizátori sa tešia na Vašu účasť a stretnutie s vami.

S úctou

Mgr. Rado Gdovin, senior GES                                                                                       PhDr. Michal Terrai, dozorca GES