3. Deň Gemerského seniorátu sa úspešne zrealizoval v Rejdovej

Už tretí rok po sebe sa v Gemerskom senioráte podarilo s Božou pomocou zrealizovať Deň Gemerského seniorátu. Myšlienka, ktorá stála na samotnom počiatku, sa niesla v tom zmysle, aby sme sa aspoň jednu v nedeľu v roku vedeli ako sestry a bratia zísť z čím viacerých zborov seniorátu a mohli spoločne prežiť tak dopoludňajšie bohoslužobné ako aj popoludňajšie neformálne spoločenstvo slova, svedectva a hudby.

V poradí 3. Deň Gemerského seniorátu sa podarilo zrealizovať v 11.nedeľu po sv. Trojici (15.8.2021) na pôde Cirkevného zboru Rejdová. Samotné podujatie začalo bohoslužbami „na pľacu“ vedľa miestneho evanjelického chrámu. Slávnostou kazateľkou slova Božieho bola sestra zborová farárka z CZ Chyžné Mgr. Emília Völgyiová, ktorá sa učatníkom podujatia prihovorila na základe Ježišovho podobenstva o farizejovi a publikánovi. Kantorskou službou poslúžila sestra Andrea Jakubovská. V liturgii poslúžili: Mgr. Ľubica Štefanidesová – zb. kaplánka v CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo, ThDr. Jerguš Olejár, PhD. – zborový farár v CZ Rožňava, Mgr. Jana Ilčisková – zb. farárka v CZ Štítnik, Mgr. Emília Völgyiová – zb. farárka v CZ Chyžné, Mgr. Dušan Pavel Hrivnak – zb. farár v CZ Muránska Dlhá Lúka a konsenior GES, Mgr. Karmen Želinská – zborová farárka v CZ Vyšná Slaná, administrátorka CZ Rejdová a konseniorka GES a takisto Mgr. Rado Gdovin, – zborový farár v Dobšinej a senior GES. Počas služieb Božích prebiehal paralélny program s deťmi, ktorý pripravili Mgr. Martina Gdovinová – zb. farárka v CZ Vlachovo a Mgr. Ľubica Olejárová, PhD. – zb. farárka v CZ Rožňava. I napriek skvelej celotýždňovej predpovedi počasia záverečná liturgia musela byť vykonaná v neďakom chráme kvôli prehánke, ktorá sa ponad účastníkov prehnala.

Po ukončení služieb Božích sa účastníci mohli občerstviť v neďakom Hostinci pod Stolicou. Následne od 13.00 hod. pokračoval popoludňajší program, v ktorom sa účastníkom prihovorila pani starosta obce Rejdová Slávka Krišťáková. Po nej nasledovalo hudobno – slovné pásmo spevokolu z obce Rokytov (CZ Bardejov), v rámci ktorého sa prítomným okrem iných prihovoril aj starosta obce Rokytov a rovnako zborový farár CZ Bardejov Mgr. Ján Velebír. Slovami povzbudenia, ale tiež výzvou k aktívnemu vyznávaniu Krista, čo je jedným zo základných pilierov cirkvi, sa všetkým účastníkom prihovoril dôstojný emeritný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Igor Mišina. Po jeho slovách sa svojim životným svedectvom prihovoril prof. Ondrej Hronec, bývalý dozorca Gemerského seniorátu. Následne sa prezentoval troma piesňami spevokol z CZ Gemerská Poloma pod vedením Mgr. Ľubice Gdovinovej.

Nakoľko sa nad Rejdovou opäť zatiahlo, všetci sme sa museli presunúť opäť do miestneho chrámu, kde sa svojim vystúpením odprezentovala miestna Folklórna skupina Hôra. Záverečný slovom poďakovania, moditbou a požehnaním sa so všetkými rozlúčil a pokojný zvyšok nedele poprial Mgr. Rado Gdovin – senior GES. Ocenil skutočnosť, že napriek nestabilnej situácii sa na podujatí vystriedalo viac ako 200 účastníkov. Celým popoludňajším programom nás sprevádzala ako moderátorka Mgr. Jana Ilčisková – zb. farárka v CZ Štítnik a zároveň aj predsedkyňa Vnútromisijného výboru.

Predsedníctvo GES týmto vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí pomohli zorganizovať a zrealizovať 3. Deň Gemerského seniorátu: predovšetkým Pánu Bohu, všetkým členom Vnútromisijného tímu v GES, tiež však miestnemu CZ Rejdová pod vedením sestry administrátorky Mgr. Karmen Želinskej, zvukárom: Júliusovi Korintušovi a Milanovi Hutníkovi z Dobšinej  a v neposlednom rade Obci Rejdová pod vedením pani starostky Slávky Krišťákovej za spontánnu, nezištnú pomoc, ochotu a ústretovosť v každom ohľade.

Veríme, že pokiaľ nám Pán Boh dopraje zdravia a života, stretneme sa na rok na 4. Dni Gemerského seniorátu.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

FOTO: Mgr. Peter Hlavatý, Ján Velebír, Mgr. Jana Ilčisková, MVDr. Milan Kolesár