5. pôstna nedeľa (Smrtná) – pašiové služby Božie

Milé sestry, drahí bratia, vzácni priatelia, pozývam vás k sledovaniu najväčších udalostí v rámci dejín spásy prostredníctvom pašiových služieb Božích pri príležitosti 5. pôstnej nedele (Smrtnej).

S úctou

Rado Gdovin, senior GES