6. pôstna nedeľa (Kvetná) – oslava v predstihu (Pašiové služby Božie)

Milí priatelia, sestry a bratia! Prinášame vám nahrávku Pašiových služieb Božích z ev. kostola v Dobšinej pri príležitosti 6. pôstnej nedele (Kvetnej). Pozývame vás k sledovaniu histórie utrpenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista … ideálne s Pašiami v ruke

S úctou Rado Gdovin, senior GES