A leto pokračuje…

 Dňa 12. augusta 2023 sa uskutočnila pre deti a mládež v Cirkevnom zbore  Ratkovské Bystré spoločná opekačka, v rámci ktorej sme mohli stráviť skutočne požehnané popoludnie. Vzácny čas v prírode, kde sme si opiekli „fajnoty“ prinesené z domu iste tento čas umocnili. Vzácne pre nás bolo aj to, že spoločnej opekačky sa zúčastnil aj zborový brat dozorca.

Počtom nás nebolo veľa. Avšak v spoločenstve, ktoré sme vytvorili, sme iste mohli cítiť priateľskú a otvorenú atmosféru. To bolo badateľné aj z toho, ako sme si celú tú chvíľu bez stresov užívali. Aj v našom cirkevnom zbore sme tak radi, že sme mohli prežiť aktívne prázdniny vďaka „Tvorivým dielňam“ na deň obce a zároveň na zborovej opekačke pre deti a mládež.

Skôr, než sme sa pustili do opekania, jedenia dobrôt a ďalších aktivít, sme sa spoločne pomodlili, poďakovali Pánu Bohu aj za to, čo spoločne budeme prežívať a čo budeme jesť. Následne sme vzali ražne. Opiekli sme, čo sme si priniesli a po dobrom a sýtom olovrante sme spoločne zaspievali piesne ako: „Ty si tak predivný Boh“ a iné. Aby nám lepšie trávilo, spoločne sem sa prešli po blízkom potôčiku, čo nás istotne osviežilo a zabavilo. Zahrali sme sa aj klasické loptové hry a zároveň hru na otázky. Každý kto dostal loptu, odpovedal na rôzne typy otázok, a tým sme sa aj viac spoznávali. V tejto chvíli sme sa nie len zamysleli, ale zároveň aj zasmiali pri odpovediach, ktoré zazneli.

Napokon to bolo aj cieľom spoločne stráveného popoludnia. Stráviť čas v Božej blízkosti, oddýchnuť si, ale sa aj zabaviť a zasmiať. Verím, že to všetko sme v tento deň mohli zažiť. Zároveň sme sa tak viac mohli zblížiť a spoznávať.

Postupne však prišiel čas odísť, a tak sme v modlitbe poďakovali Pánu Bohu za vydarené počasie, ale aj pekné a požehnané chvíle. Zaspievali sme pieseň: „Keď máme sa už lúčiť zas“ a postupne sme sa pobrali domov.

Týmto patrí vďaka Pánu Bohu za celý čas, kedy sme mohli načerpať spoločné zážitky.

Autor: Mgr. Vladimír Vančík, zborový farár CZ ECAV Ratkovské Bystré