Aká je tvoja hodnota?

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku pozýva dorasťákov na seniorátne stretnutie do Slavošoviec. Stretnutie sa uskutoční 27. mája 2022 (piatok) v Slavošovciach o 17.00 hod. Všetko ostatné nájdete na plagáte. Tešíme sa na vás.