Ako Giraltovčania do Dobšinej prišli

V 3. nedeľu po svätej Trojici (16.6.2024) evanjelickí veriaci z Giraltoviec v rámci svojho zborového výletu navštívili veriacich v Dobšinej. Na službách Božích poslúžili so zborovým spevokolom dvomi piesňami a rovnako tak sa veľmi milo prezentovali aj deti  z detskej besiedky. Liturgiou poslúžili Mgr. Martin Fečko, zborový farár v CZ Giraltovce a Mgr. Rado Gdovin, zborový farár v CZ Dobšiná. Kázňou o oslave Božieho milosrdenstva na motív podobenstva o mártnotratnom synovi poslúžil domáci brat farár Rado Gdovin. Brat farár Fečko domácich viery pozdravil a v krátkosti predstavil CZ Giraltovce. Na toto mesto si rád spomína aj brat farár Gdovin, nakoľko práve v ňom absolvoval svoje gymnaziálne šúdiá (1992 – 1996).  Po ukončení služieb Božích sa hostia z Giraltoviec presunuli do miestneho Kultúrneho domu, kde ich už čakal obed a kde sme mohli zotrvať vo vzájomných rozhovoroch.  Ďakujeme týmto pracovníkom MsKS za dobrú spoluprácu a pomoc pri organizovaní celého podujatia. Rovnako tak veľká vďaka patrí reštaurácii Arabela a jej zamestnancom za prípravu chutného obeda. Následne sa sestry a bratia z Giraltoviec presunuli hore do kopcov za krásami Dobšinskej ľadovej jaskyne. Týmto ako veriaci z Dobšinej ďakujeme za mocné povzbudenie vo viere a svedectvo viery našich vzácnych hostí z Giraltoviec.

-rg-

Foto: Marek Mihalčik