CZ  Rejdová má po 4 rokoch svojho zborového dozorcu

Po nečakanom úmrtí  dozorkyne Zuzany Garanovej, cirkevný zbor Rejdová štyri roky nemal svojho dozorcu. V tomto štvorročnom období všetky úlohy na seba prevzal Juraj Valko Krišták, zástupca zb.dozorcu a svoje úlohy a povinnosti bral ako svoje poslanie.

Vo februári 2022 si cirkevný zbor zvolil svojho dozorcu Ing. Jána Kolesára. PhD.  i zástupkyňu zborového dozorcu Mgr. Janku Polomskú, ktorí 29.5.2022 boli slávnostne uvedení do funkcií.  Slávnostný úvod do funkcie vykonal Mgr. Radovan Gdovin, senior GES. Prihovoril a zároveň povzbudil nových funkcionárov slovami, ktoré zazneli aj Józuovi: „Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“

Novozvoleným funkcionárom prajeme veľa síl a hojnosť Božieho požehnania do  všetkých námah a prác, ktoré budú konať v prospech a na zveľadenie cirkevného zboru i zachovania cirkevného majetku.

Mgr. Karmen Želinská, administrátorka CZ Rejdová – konseniorka Gemerského seniorátu

Foto: Mgr. Karmen Želinská