Darované Vianoce v Dome seniorov v Rejdovej

Darované Vianoce v Dome seniorov v Rejdovej – nositeľkou a organizátorkou tohto podujatia bola Ing. Alena Tokarčíková, ktorá formou projektu získala na  „darovanie Vianoc“  finančnú podporu,  a tak sa v druhom adventnom týždni v Dome seniorov stretli žiaci z ŠkD Rejdová, spevokol Cirkevného zboru ECAC na Slovensku Vyšná Slaná a folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej.

Prvý deň bol venovaný aktívnemu precvičovaniu jemnej motoriky u starčekov, pretože ich úlohou bolo lepiť, strihať, kresliť a servítkovať v spolupráci so žiakmi z ŠkD.

Druhý deň starčekov navštívili členky spevokolu Cirkevného zboru Vyšná Slaná a časť folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej a potešili klientov Domu seniorov slovenskými vianočnými koledami a piesňou Tichá noc. V tento večer sa podávala kapustnica, ktorú starčekom doprial Ing. Dušan Gallo, starosta obce Vyšná Slaná.

Poďakovanie za spoluprácu patrí všetkým zúčastneným a verím, že  týmto podujatím sme priniesli radosť a trocha vianočnej atmosféry do sŕdc starčekov v Dome seniorov v Rejdovej, ktorým prajeme požehnaný adventný čas a radosť z narodenia Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Mgr. Karmen Želinská, konseniorka GES