Dedikácia stromov v Betliari

Prírodný park, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou areálu kaštieľa v Betliari, bol budovaný postupne, avšak podobu, akú nesie v súčasnosti získal v 18. storočí, a to najmä vďaka Leopoldovi Andrássy, ktorý ho dal prebudovať. Spolu s kaštieľom je súčasťou národného kultúrneho dedičstva a v roku 1977 bol zapísaný do Zoznamu historických záhrad krajín sveta. V ostatných rokoch bol park viackrát poškodený víchricami a inými prírodnými živlami. Aj z tohto dôvodu sa vedenie kaštieľa a správa parku rozhodli chýbajúce dreviny dopĺňať a ponúkli tak verejnosti možnosť podieľať sa na ochrane a obnove prírodného a kultúrneho dedičstva. Vďaka tomu v parku pribudlo viac než 120 stromov, ktoré boli vysadené ako dar.

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku vďaka štedrému donorovi  získala v prírodnom parku kaštieľa v Betliari 5 stromov, ktoré boli v parku vysadené v uplynulom mesiaci. Stromy sú venované bratom farárom Bedrichovi Jozefovi Kasanickému, niekdajšiemu dobšinskému farárovi, Samuelovi Velebnému, evanjelickému kňazovi v Sirku a vo Vlachove, Dr. Jánovi Antalovi, evanjelickému kňazovi v Betliari a Jánovi Paulovovi, evanjelickému farárovi v Gemerskej Polome, ktorí boli v rokoch 1961 – 1963 nespravodlivo stíhaní a väznení pre svoju vieru, a sestre farárke Darine Bancíkovej, prvej ordinovanej žene na Slovensku.

Slávnostný akt dedikácie zasadených stromov sa bude konať 29. júna 2024 o 14.00 h v areáli parku pri kaštieli, konkrétne pri vstupnej rotunde. Bude nám cťou, ak k slávnostnému aktu dedikácie vzácnych drevín v areáli parku kaštieľa v Betliari prijmete naše pozvanie.

S úctou

Viliam Grieger                                                     Mgr. Erika Sýkorová, PhD.

dozorca cirkevného zboru                                      farárka cirkevného zboru