Inštalácia zborovej farárky v Chyžnom

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Chyžné si Vás dovoľuje srdečne pozvať na slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Emílie Völgyiovej, ktorá uskutoční 4. mája 2019 o 10.00 hod. v Evanjelickom e.v. chráme Božom v Chyžnom. Inštaluje : Mgr. Rado Gdovin, senior Gemerského seniorátu. Slávnostný kazateľ : Mgr. Dušan Pavel Hrivnak, konsenior Gemerského seniorátu.