Kázňové prípravky duchovných GES v Revúcej

Novembrová Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu sa konala 14.11.2022 na pôde CZ Revúca. Po úvodnom biblickom zamyslení, ktoré si pripravila domáca zborová sestra farárka Ing. Mgr. Danica Hudecová, sa prítomným duchovným prihovorila aj čerstvo menovaná administrátorka funkcie zborového dozorcu, pani Vrbiarová. Náplňou samotného podujatia bola prezentácia kázní, ktoré si pripravili jednotliví duchovní, a to od 1. adventnej nedele až po sviatok Zjavenia sa Krista Pána mudrcom. Tieto kázne majú byť pomocou pre duchovných v období, ktoré je pomerne náročné na prípravu a službu. Po informáciách brata seniora ako aj ďalších sme sa presunuli na spoločný obed. Týmto ďakujeme Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Revúca za prijatie i pohostenie.

-rg –

Foto: Karol Žigo