Májová SPK o deťoch s poruchami pozornosti

Takmer presne po roku sa dňa 13. mája 2024 opätovne uskutočnila Seniorátna pastorálna konferencia na pôde Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rožňavské Bystré. Kroky duchovných nie náhodou znovu viedli do tohto cirkevného zboru. Okrem pracovných záležitostí sa totiž stretli, aby spoločne oslávili životné jubileum 30 rokov domáceho brata námestného farára Mgr. Petra Hlavatého. Podobne ako pred rokom, tak aj na tomto zasadnutí poslúžila prednáškou sestra Mgr. Jarmila Hlavatá (mama brata farára), špeciálna pedagogička z Centra poradenstva a prevencie v Martine na zaujímavú tému: Deti s poruchami pozornosti a autistického spektra. Po úvodnej pobožnosti, ktorú si pripravil domáci brat farár, prebehla pracovná časť zasadnutia a gratulácia jubilantovi. Následne sa slova ujala sestra prednášajúca, ktorá pútavým spôsobom odprezentovala pripravenú prednášku. Na záver padlo k téme množstvo otázok a po duchovnom i intelektuálnom načerpaní sa spoločenstvo posilnilo chutným obedom. Ďakujeme Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Rožňavské Bystré za pohostinnosť a samospráve obce Rožňavské Bystré za poskytnutie pekných priestorov.

Mgr. Peter Havatý, námestný farár v CZ Rožňavské Bystré

Foto: Peter Hlavatý a Rado Gdovin