Muži z Gemera sa stretli v Koceľovciach

Obdobie, ktoré nielen celé Slovensko, ale celý svet veľmi intenzívne prežívalo a prežíva, bolo poznačené do istej miery samotou. Ľudia sa nestretávali ako zvyčajne, každý si žil akoby vlastný život za zavretými dverami bez bližšieho sociálneho kontaktu. Opatrenia, ktoré boli nariadené vládou, sa väčšina ľudí snažila dodržiavať, čo napokon prinieslo svoje ovocie. Síce to trvalo mnoho týždňov a naša trpezlivosť bola skúšaná z každej strany. Nielen brány obchodov, kaderníctiev a mnohých ďalších prevádzok sa otvorili. Otvorili sa aj dvere chrámov Božích, ktoré dlhé týždne boli zamknuté a lavice v nich zívali prázdnotou.

Situácia sa zmenila a my sme Pánu Bohu za to veľmi vďační. V nedeľu 14.6.2020 síce ešte za opatrení, ktoré stále platia, sa zišiel Boží ľud Gemera v malebnom kostole v Koceľovciach, kde sa uskutočnilo seniorátne stretnutie mužov Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku. Približne stovka ľudí sa zišla na tomto stretnutí, ktorí prišli, aby sa stretli po dlhom čase s priateľmi, ale najmä aby sa stretli pri Božom slove, piesni či modlitbe.

Na úvod krátkym vstupom pozdravila a privítala prítomných bratov i sestry domáca sestra farárka Mgr. Emília Velebírová. Vzácnym hosťom nedeľného popoludnia bol brat generálny biskup Ivan Eľko, ktorý prijal naše pozvanie prísť a poslúžiť slovom.

Sestra farárka Mgr. Martina Gdovinová brata biskupa na úvod trošku „vyspovedala“ v pomyselnom horúcom kresle, kde mu dala zopár zaujímavých otázok, na ktorých sme sa mohli aj milo pousmiať.

Hlavnú tému s názvom: „Čo nám hovorí o Duchu Svätom Jeho meno Paraklétos?“ si pre prítomných pripravil brat biskup, ktorú rozdelil na 2 časti. V nich poukázal na štyri biblické miesta z Jánovho evanjelia, ktoré opisujú resp. hovoria o Duchu Svätom.

J 14, 16-17: Duch Svätý nie iba „je“, „existuje“. Je a je aktívny! Pôsobí smerom od Boha, od Ježiša k nám.

J 14, 26: Duch Svätý – Ježiš v novej podobe

J 15, 26-27: Dokážem vyznať Ježiša a viesť k vyznaniu iných

J 16, 7-14: Duch Svätý je súčasťou vzťahu, ktorý sa odohráva v Bohu, medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým, zároveň ma uvádza do vzťahu, ktorý sa odohráva v mojom živote, medzi Bohom, Ježišom a mnou.

Prednáška bola veľmi podnetná a zaujímavá. Verím že mnohým ľuďom ukázala iný pohľad na osobu Boha Ducha Svätého. Rozprávanie brata biskupa bolo predelené mládežníckou piesňou Pane som tak veľmi rád, ktorú zaspievali sestry farárky Janka Ilčisková, Emília Velebírová a brat senior GES Rado Gdovin.

Na záver stretnutia prítomných pozdravil a pomodlil sa brat senior Gdovin, ktorý pripomenul dôležitosť spoločných stretnutí v chrámoch Božích ako aj radosť z toho, že je nám umožnené opäť sa stretávať.  Aj keď počas korona krízy sa na internete objavilo mnoho povzbudivých videí, kázní i celých služieb Božích, to skutočné stretnutie „face to face“ je nenahraditeľné. Spoločne sme potom zaspievali pieseň Milosť Pána, a tak sa s dôverou v Božiu pomoc a ochranu rozišli z kostola radostní, že sme sa zišli ako jeden Boží ľud chváliaci Hospodina.

Týmto chcem v prvom rade poďakovať Pánu Bohu, že sa situácia natoľko upokojila a dovolila nám stretnúť sa na spoločnom stretnutí mužov GES ale aj každých jedných služieb Božích a ďalších stretnutí. Po čase opustenosti kostola nás to tam ťahá o čosi viac, pretože byť opäť blízko Pánových nôh je slovami nevysloviteľné.

Ďakujeme dôstojnému bratovi generálnemu biskupovi Mgr. Ivaovi Eľkovi, ktorý nás poctil svojou návštevou, prijal pozvanie a spolu so svojou manželkou prišli povzbudiť i pozdraviť Gemer. V neposlednom rade ďakujeme domácemu CZ Koceľovce a ochotným ľuďom pri organizácií tohto milého stretnutia a pre každého vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a Jeho milosti i lásky.

Mgr. Emília Velebírová, námestná farárka v CZ Koceľovce

Foto : Mgr. Michal Terrai