Na 4. Dni Gemerského seniorátu nás privítajú v Nižnej Slanej

Vážení priatelia, milé sestry a bratia! Predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku, Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu a Združený cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo si Vás dovoľujú srdečne pozvať na 4. Deň Gemerského seniorátu, ktorý sa uskutoční 14.8.2022 (nedeľa) v obci Nižná Slaná.

Dopoludňajšia časť začne službami Božími so začiatkom o 10.00 hod., ktoré sa uskutočnia na námestí (vedľa Obecného úradu, pod drevenou tribúnou). Slávnostnou kazateľkou bude Mgr. Karmen Želinská, zborová farárka v Cirkevnom zbore Vyšná Slaná a konseniorka Gemerského seniorátu. V prípade nepriaznivého počasia sa služby Božie vykonajú v miestnom ev.a.v. chráme Božom. Počas služieb Božích (počas prvej piesne) bude udelené požehnanie deťom, ktoré sa následne odoberú na svoj program, o ktorý sa postará v miestnom Klube dôchodcov Mgr. Jana Kendžurová, zborová farárka v Gemerskej Polome a Mgr. Ľubica Olejárová, PhD., zborová farárka v Rožňave.

Po službách Božích bude dostatok času na občerstvenie, ktoré pre účastníkov podujatia bude zabezpečené v rámci stánkového predaja priamo na námestí obce. Občerstvenie si hradí každý účastník podujatia sám vo svojej réžii. Poludňajšiu prestávku  účastníkom podujatia spestrí svojim vystúpením Dychová hudba z Jelšavy, ktorá sa predstaví hrou známych chorálov z Evanjelického spevníka.

Popoludňajšia časť začne o 13.00 hod. a bude sa rovnako tak odohrávať na námestí vedľa Obecného úradu. V prípade nepriaznivého počasia sa program zrealizuje v miestnom Kultúrnom dome, resp. miestnom ev.a.v. chráme Božom.  V rámci popoludňajšieho programu sa nám témou o múdrosti i nerozumnosti kráľa Šalamúna predstavia Mgr. Dušan Pavel Hrivnak, zborový farár v Cirkevnom zbore Muránska Dlhá Lúka a konsenior Gemerského seniorátu so svojou manželkou Mgr. Adrianou Hrivnakovou, námestnou farárkou v Cirkevnom zbore Sirk. Okrem iného sa predstaví aj spevokol „Agapé“ z Cirkevného zboru Vlachovo, žiaci Základnej umeleckej školy JAS z Rožňavy a mužská spevácka skupina „Pekná dolinka“ z Vlachova.

Pre deti bude po celý čas, tak počas bohoslužieb ako aj počas popoludňajšej časti, zabezpečený alternatívny program (skákací hrad, vodný futbal, ukážky prvej pomoci od profesionálnych zdravotníkov, predstavenie policajnej práce, maľovanie na tvár )

Tešíme sa na Vašu účasť a na stretnutie s Vami. Veríme, že prežijeme pekný, obohacujúci a požehnaný deň nielen v utužení priateľských vzťahov, ale aj evanjelického povedomia.

Úvodné služby Božie zo 4. Dňa Gemerského seniorátu budú streamované (vysielané naživo) prostredníctvom  facebookovej stránky Gemerského seniorátu. Začiatok prenosu v nedeľu (14.8.2022) o 10.00 hod. Pokiaľ sa teda nebudete vedieť zúčastniť osobne, je tu možnosť byť pri tom aj takýmto spôsobom. V  každom prípade povzbudzujeme predovšetkým k osobnej účasti na podujatí a tešíme sa na spoločný čas … v neposlednom rade: prosíme o modlitby za priaznivé, stabilné počasie …

4. Deň GES – program