Najúžasnejšia cesta v cirkevnom zbore Štítnik

V dňoch 10. – 13. 8. 2020 sa zaplnila stará fara cirkevného zboru v Štítniku smiechom a radosťou 16 detí. Sestra zborová farárka Janka Ilčisková v spolupráci s dobrovoľníkmi Mirkou, Jarkou, Veronikou a Samkom, sa spoločne rozhodli, že v cirkevnom zbore zorganizujú Denný detský tábor. Tábor niesol názov „Najúžasnejšia cesta“ a bol ukončením preberaného učiva, ktorým sa deti zaoberali na Detskej besiedke. Deti mali možnosť cítiť lásku Nebeského Otca. Učili sa ako sa práve na Neho môžu vždy a vo všetkom spoľahnúť. Celý tábor sa niesol v duchu jednej mysle, jedného srdca upriameného na Pána Ježiša Krista. Bol to požehnaný čas strávený nad Božím Slovom, pri chválach, modlitbách, hrách, ale aj pri spoločnom tvorení a rozhovoroch. Posledný deň deti navštívili kone v obci Roštár a na záver celého tábora dostali certifikáty a Božie Slovo, ktoré im darovala organizácia Samaritan`s Purse. Veľká vďaka patrí Pánu Bohu, že sa tábor mohol zorganizovať, aj napriek nepriaznivym okolnostiam. Cítili sme Božiu prítomnosť a Jeho požehnanie, a preto veríme, že ak Pán Boh dá, tak aj o rok sa spoločne stretneme na ďalšom detskom tábore. Už teraz sa veľmi tešíme.

Mgr. Jana Ilčisková, zb. farárka