Nelúčime sa, ale ďakujeme …

V krásny slnečný deň, v 4. nedeľu po Svätej Trojici 5.7.2020 sa v CZ Dlhá Ves konala rozlúčka so sestrou farárkou Ferenczy Erzsébet, ktorá pôsobila v našom regióne viac, ako 5 rokov v CZ Dlhá Ves a predtým v CZ Gemer, Gemerská Panica a Tornaľa. Toto obdobie bolo pre zbor a pre maďarsky hovoriaci región veľkým požehnaním.  Služby Božie mali slávnostný charakter, umocnený konfirmáciou 2 mladých ľudí, ktorí sa priznali k viere v živého Krista. V kázni Božieho slova sa ses. farárka prihovorila na základe podobenstva o veľkej večeri Lk 14, 15-24. Vyzdvihla, že všetci sme pozvaní na Božiu oslavu a záleží na nás, ako odpovieme na toto pozvanie. Na záver služieb Božích sa za službu ses. farárky poďakovali viacerí členovia zborov, kde ses. farárka pôsobila.

Za domáci zbor sa rozlúčil zborový dozorca Ing. Zoltán Flander. Vyslovil presvedčenie, že sa nelúčime navždy, ale, že naše stretania – hoc aj v inej forme –  budú pokračovať aj naďalej, hoc aj nie tak často. Nelúčime sa, ale ďakujeme za službu, opakoval br dozorca. Svoje dary, kvetiny a spomienkové kresby odovzdali tí najmenší – deti, ktorým sa ses. farárka tak s láskou venovala. K poďakovaniu sa pripojil aj br. administrátor Mgr. Viliam Solárik. Apeloval na deti a cirkevníkov, aby prichádzali do spoločenstva a spoločne sme mohli na Božiu slávu pokračovať v tom, čo sestra farárka započala. Brat administrátor tlmočil aj poďakovanie a pozdrav seniora GES Mgr. Radovana Gdovina a tiež dozorcu GES Mgr. Michala Terraia. Za fíliu Kečovo pozdrav odovzdala H. Barkayová. Za CZ Kunova Teplica pozdravila sestru farárku administrátorka zb. dozorcu a starostka obce Eva Gyenesová.

Sestru farárku pozdravili aj predstavitelia CZ Gemer a okolitých CZ, kde sestra farárka pôsobila na čele so zborovým dozorcom Tomášom Kissom a sestrou farárkou Varsányi Vilmou, ktorá rovnako vypomáha svojou službou v tomto regióne. Br zb. dozorca T. Kiss odovzdal aj pozdrav a pamätný list Rimavského seniorátu

Vo svojom poďakovaní sestra farárka Ferenczy Erzsébet poďakovala za to, že Pán ju poslal na toto miesto, do tohto krásneho kraja konať najvyššie poslanie – hlásať Božie slovo. Citovala myšlienku biskupa Turóczyho, ktorý povedal, že farár plní dve najzákladnejšie úlohy: káže Božie slovo a modlí sa za svojich cirkevníkov. A na dôchodku je práve tá modlitba viac v popredí. Ses. farárka nezabudne na nás a bude sa za nás stále modliť.

Záverečnou modlitbou a spevom evanjelickej hymny „Hrad prepevný“ sme zakončili bohoslužby a program rozlúčky pokračoval v kultúrnom dome, kde krátkym programom pozdravili ses. farárku starosta obce Tomáš Novák a členky speváckej skupiny Bíborka.

Vďaka Pánovi za požehnanú službu ses. farárky Ferenczy Erzsébet v našom regióne. Soli Deo Gloria!

Mgr. Viliam Solárik, administrátor CZ Dlhá Ves