Októbrová SPK v znamení úcty k seniorom

Dňa 11.10.2021 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Ratkovskom Bystrom uskutočnila októbrová Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu. Úvodným biblickým zamyslením nám poslúžil miestny námestný farár Mgr. Vladimír Vančík. Nakoľko sa mesiac október v našej spoločnosti nesie v znamení úcty k starším, naše stretnutie sme venovali téme seniorov a ich opatrovania v domovoch seniorov. Z vlastnej skúsenosti a praxe nám o tom porozprávala Bc. Miriam Hutníková, majiteľka Domu seniorov v Rejdovej. Nasledovala zaujímavá a plodná diskusia k téme obohatená aj o osobné svedectvá niektorých duchovných. Nakoľko sa rady duchovných v Gemerskom senioráte obohatili o dvoch nových, čerstvých farárov, po úspešnom absolvovaní farárskej skúšky (Mgr. Peter Hlavatý, námestný farár v Rožňavskom Bystrom; Mgr. Vladimír Vančík, námestný farár v Ratkovskom Bystrom), obidvom spolubratom sme zablahoželali a popriali veľa múdrosti, tvorivých síl a Božieho požehnania v ďalšej službe. Bratovi Vančíkovi sme navyše blahoželali aj k 30. narodeninám, ktorých sa dožil ešte v mesiaci október. Po informáciách brata seniora Mgr. Radovana Gdovina a bohatom občerstvení v príjmenej a pokojnej atmosfére sme sa rozišli do cirkevných zborov za svojimi povinnosťami. Ďakujeme týmto Cirkevnému zboru Ratkovské Bystré za pohostenie a Obecnému úradu Ratkovské Bystré za prijatie.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES