Organový koncert v Jelšave

ORGANOVÝ KONCERT počas festivalu HRADBY SAMOTY XI.
FERO KIRÁLY plays PHILIP GLASS
Počas festivalu HRADBY SAMOTY XI. sa z kaštieľa presunieme aj do jelšavského evanjelického kostola, kde na uskutoční organový koncert, ako prvý impulz pre záchranu tohto píšťalového nástroja.
V Jelšavskom kostole odohrá organový koncert  Fero Király inšpirovaný hudobným dielom Music in Contrary Motion (1968), amerického skladateľa Philipa Glassa.
Koncert bude okrem návštevníkov festivalu dostupný pre širokú verejnosť za dobrovoľný príspevok na záchranu organu a uskutoční sa v piatok 15.7.2022 o 18:00.
Koncert organizuje občianske združenie ArcArt v spolupráci s Evanjelickým cirkevným zborom v Jelšave a podporili ho Fond na podporu umenia, EEA Grants a mesto Jelšava.

FERO KIRÁLY (*1979)
je slovenský autor, interpret, performer a pedagóg. Zaoberá sa umeleckými projektami s presahom do performance, soundartu, inštaláciami, interpretáciam súčasnej hudby, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, hudobnej kompozície a soundartu. Je autorom audiovizuálneho hudobného nástroja Zvukodrom určeného deťom a učiteľom hudby/hudobnej výchovy, ako aj zbierky Botanická záhrada, ktorá obsahuje grafické partitúry, skladby a hudobno-zvukové hry pre deti. Zbierka sa v ostatnom čase etablovala v priestore slovenských základných umeleckých škôl a stala sa súčasťou hudobnej výchovy detí.

PHILIP GLASS (*1938)
patrí medzi najpoprednejších skladateľov súčasnej hudby. Philip Glass je americký hudobný skladateľ a spolu s Stevom Reichom, Terrym Rileyom, Johanom Adamsnom a Michaelom Nymanom patrí k minimalistickým skladateľom. On sám dáva prednosť pred výrazom minimalizmu označenie jeho hudby termínom hudba s repetitívnymi štruktúrami.
Je posledným z „klasických“ predstaviteľov“ americkej minimalistickej školy. Od sedemdesiatych rokov vo svojich skladbách používa prvky ako opakovanie súčasne znejúcich motívov odlišných dĺžok vytvárajuc polyrytmickú štrukttúru – postupne predlžovanie alebo skracovanie frázi, mení rytmický a melodický obsah.
Jeho neskoršia tvorba zahrňuje hudbu komornú, orchestrálnu, vokálnu, opernú, scénickú a filmovú.