Poďakovanie za finančnú podporu

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Muránska Dlhá Lúka ďakuje SMZ, a. s. Jelšava za finančnú podporu.