Posledná SPK v roku 2022 aj s Večerou Pánovou

Posledná Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu v roku 2022 sa konala 12. decembra na pôde Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rožňava. Tak ako býva už dlhoročným zvykom, pred Vianočnými sviatkami bola duchovným GES prislúžená sviatosť Večere Pánovej. Biblickým príhovorom poslúžila Mgr. Ľubica Olejárová, PhD., zborová farárka CZ ECAV Rožňava. Liturgiou k Večeri Pánovej poslúžil Mgr. Viliam Solárik, námestný farár v CZ ECAV Rožňava (maďarská kňazská stanica). Kantorskou službou poslúžil Mgr. Vladimír Vančík, zborový farár z Ratkovského Bystrého. Po spoločnom čase strávenom v chráme Božom sa prítomní duchovní presunuli do priestorov farského úradu, kde zaznelo niekoľko informácií týkajúcich sa diania v senioráte. Po spoločnom obede sme si všetci popriali pokojné a radostné prežitie blížiacich sa Vianočných sviatkov, i keď pre nás, duchovných, sú skôr pracovné ako oddychové. Už teraz sa tešiac na prvú Seniorátnu pastorálnu konferenciu v roku 2023, posilnení telom a krvou nášho Spasiteľa, sme sa rozišli každý do svojho zboru za svojimi povinnosťami.

-rg-

Foto: Rado Gdovin