Postupné oživovanie bohoslužobných aktivít – odporúčanie pre duchovných v GES

Drahé sestry a bratia v oltárnej službe v Gemerskom senioráte!

S potešením sme asi všetci prijali nové správy ohľadom uvoľňovania opatrení, ktoré boli na Slovensku zavedené vzhľadom na pandémiu COVID 19. Týkajú sa aj konania bohoslužieb, počnúc od 6.mája 2020 (streda).

Povzbudzujem vás týmto, aby ste vo svojich, resp. administrovaných CZ postupne začali s procesom oživovania a obnovovania bohoslužobných stretnutí, samozrejme za dodržania všetkých potrebných hygienických nariadení a odporúčaní. Z vlastnej skúsenosti viem, že pravidelným účastníkom služeb Božích už spoločenstvo chýba a veľmi sa naň tešia.

Podľa môjho skromného úsudku však nemusíme ostať len pri službách Božích. Rovnako tak za dodržania spomínaných hygienických opatrení môžeme spustiť biblické hodiny, spevokoly, modlitebné skupinky a pod. Povzbudzujem vás k tomu, aby ste rozumne využili každé uvoľnenie opatrení pre dobro veriacich vo svojich CZ. Títo ľudia „lačnia“ po živom spoločenstve (face to face). Natáčanie a zdieľanie videí je zaiste super vec (viem, o čom hovorím), no cirkev nemôže ostať len na tejto „online“ báze, ale má (musí ) tu byť aj osobne pre druhých.

Pevne verím, že s Božou pomocou aj túto fázu postupného obnovovania aktivít v našich CZ zvládneme a že sa v skorej dobe dočkáme aj ďalších uvoľnení. Zatiaľ však Bohu vďaka aspoň za to! Po takmer 2 mesiacoch „odstávky“ to vôbec nie je maličkosť.

Ostávam s pozdravom, prianím pevného zdravia, ale tiež Božieho požehnania, pomoci a ochrany.

S úctou

Mgr. Rado Gdovin, senior GES