Pozvánka na inštaláciu do Ratkovského Bystrého

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ratkovské Bystré si vás dovoľuje pozvať na slávnostné služby Božie, na ktorých bude inštalovaný zborový farár Mgr. Vladimír Vančík. Služby Božie sa budú konať 13. mája 2023 v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Ratkovskom Bystrom so začiatkom o 9.30 hod.