Presbyterstvo ako tím

Dňa 15.10.2023 (nedeľa) sa v priestoroch Kultúrneho domu v obci Muránska Dlhá Lúka uskutočnilo Seniorátne stretnutie dozorcov a presbyterov cirkevných zborov Gemerského seniorátu, ktoré sa na pôde nášho seniorátu už dlhší čas teší milej účasti. Na úvod prítomných privítali tak predstavitelia domáceho cirkevného zboru ako aj obce Muránska Dlhá Lúka. Po hudobnom pozdrave spevokoku sa slova ujala prenášateľka Mgr. Katarína Chmurčiaková, t.č. žijúca v Skalici, avšak pôvodom z Gočova, teda z nášho rodného kraja. Za poskytnutie prednášky ako aj prednášateľky ďakujeme Edukačno – misijnému centru. Prednášateľka sa prítomným zaujímavým a interaktívnym spôsobom snažila poukázať na to, aby presbyterstvo pracovalo a fungovalo predovšetkým ako tím, ktorý má spoločné ciele a vízie, nie ako spolok individuálov, v ktorom sa každý snaží presadzovať si svoje osobné záujmy. Po samotnej prednáške brat senior GES. Mgr. Rado Gdovin prítomným presbyterom a dozorcom ponúkol možnosť obnovenia sľubu, ktorými sú dozorcovia i presbyteri uvádzaní do svojich úradov, pričom väčšina prítomných túto možnosť aj využila. Hudobným sprievodom nám poslúžil Mgr. Vladimír Vančík, zborový farár v CZ Ratkovské Bystré. Ďakujeme týmto CZ Muránska Dlhá Lúka za organizáciu a prípravu celého podujatia ako aj za bohaté občerstvenie. Tešíme sa na ďalšie vnútromisijné podujatia organizované Vnútromisijným výborom na pôde Gemerského seniorátu.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto: Mgr. Peter Hlavatý, námestný farár v CZ Rožňavské Bystré