Pripomienka 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny v Nižnej Slanej

Udalosť 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny si miestni veriaci, pozostalí rodinní príslušníci po padlých vojakoch ako aj pozvaní hostia pripomenuli dňa 4.11.2018 bohoslužbami v evanjelickom a.v. chráme Božom v obci Nižná Slaná. Po ukončení bohoslužieb bola na priečelí chrámu odhalená pamätná tabuľa padlým vojakom pochádzajúcim z Nižnej Slanej. Následne bola v Kultúrnom dome v Henckovciach do života uvedená publikácia autora Martina Gallíka – „Za cisára pána“. O celej atmosfére tohto podujatia sa môžete dozvedieť viac kliknutím na odkaz dole :