Prvá SPK v roku 2020 v Revúckej Lehote

Duchovní pôsobiaci v Gemerskom senioráte sa na svojej prvej Seniorálnej pastorálnej konferencii v roku 2020 stretli na pôde Cirkevného zboru Chyžné, filiálka Revúcka Lehota. Spoločné stretnutie začalo v miestnom pekne opravenom a zveľadenom chráme Božom. Boli sme milo privítaní br. kurátorom Kučerákom a rovnako tak miestnym pánom starostom, ktorý nám podal základné informácie o obci tak z minulosti ako aj súčasnosti. Pútavým spôsobom nám slovo Božie na základe biblického textu o premenení vody na víno zvestovala miestna zborová farárka Mgr. Emília Völgyiová. Pracovná časť pokračovala v priestoroch Jednoty dôchodcov Slovenska. Prednáškou o živote Georga Müllera nám poslúžil Mgr. Stanislav Kocka, zborový farár pôsobiaci v Košiciach a predseda Modlitebného spoločenstva v ECAV. Nešlo však len o informácie zo života Georga Müllera, ale predovšetkým o povzbudenie k intenzívnemu modlitebnému životu a k odvahe vedieť sa v konkrétnych životných situáciách spoľahnúť na Pána Boha, Jeho pomoc, vedenie a zásahy. Po informáciách br. seniora a ďalších duchovných a po spoločnom obede sme sa opäť všetci rozišli do svojich cirkevných zborov za svojimi povinnosťami. Ďakujeme týmto veriacim z Revúckej Lehoty za prijatie a pohostenie.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto : rg