Revúca – slovenské mesto kultúry

Dňa 20.júla navštívila mesto Revúca – „Slovenské mesto kultúry“ – prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. V podkroví historickej budovy Prvého slovenského gymnázia sa stretla s primátorom mesta Ing. Júliusom Buchtom a pozvanými zástupcami inštitúcií, škôl, nemocnice, sociálnych zariadení i cirkví. Zuzana Čaputová sa informovala, čím žijú v súčasnosti Revúčania, zvlášť ju zaujímala problematika v školstve a v sociálnej oblasti. Evanjelickú cirkev zastupovala zborová farárka Danica Hudecová, ktorá pri tejto príležitosti poďakovala Zuzane Čaputovej , že prevzala záštitu nad Oslavami pri 160. výročí založenia Prvého slovenského evanjelického a.v. gymnázia, ktoré si veriaci pripomenú Slávnostnými spomienkovými Službami Božími dňa 18. septembra 2022.

Ing. Mgr. Danica Hudecová, zborová farárka v CZ Revúca