Seniorátne stretnutie presbyterov a dozorcov – ZRUŠENÉ!!!

Gemerský seniorát ECAV na Slovensku a Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku si vám dovoľujú s poľutovaním oznámiť, že plánované podujatie „Seniorátne stretnutie presbyterov a dozorcov“, ktoré sa malo uskutočniť 4.10.2020 (nedeľa) v Kultúrnom dome v Rejdovej o 15.00 hod. sa na základe konzília odborníkov RUŠÍ.