Slávnosť konfirmácie v Gemerskej Polome

V nedeľu 19.mája 2019 sa v evanjelickom a.v. chráme Božom v Gemerskej Polome uskutočnila milá slávnosť konfirmácie. Svoju vieru v Trojjediného Pána Boha verejne vyznalo a krstnú zmluvu potvrdilo spolu 6 konfirmandov. Konfirmáciu vykonal br. senior Gemerského seniorátu Mgr. Rado Gdovin, ktorý sa konfirmandov ujal po odchode ThDr. Zuzany Polákovej z postu zborovej farárky a ktorý mladé sestry a bratov doviedol do „finále“. Kázňou slova Božieho poslúžila bývalá zborová farárka v Gemerskej Polome, Mgr. Janka Maťová, ktorá sa konfirmandom venovala od útlej mladosti a na túto skutočnosť poukázala aj v samotnej zvesti Božieho slova. Za cirkevný zbor sa konfirmandom prihovoril a pamätné knihy ku konfirmácii odovzdal br. zástupca zborového dozorcu CZ ECAV na Slovensku Gemerská Poloma, Ján Očkaik. Našim mladým bratom a sestrám prajeme Božie požehnanie, múdrosť pre správne životné rozhodnutia a dary Ducha Svätého, aby svoje sľuby tak Kristovi ak i našej cirkvi dokázali v živote aj naplniť.

(rg)