Slávnosť konfirmácie v Rejdovej a Vyšnej Slanej

12. mája 2019 sa rejdovský Boží chrám odel do slávnostného rúcha, aby  svoju vieru v ňom mohli vyznať Bianka Cholvadtová a René Rokfaluši pri slávnosti konfirmácie. Za cirkevný zbor sa konfirmandom prihovorila presbyterka Mgr. Janka Polomská a zástupca dozorcu Juraj Valko Krišťák im odovzdal spevník i pamätnú knihu ku konfirmácii. Slávnosť piesňou „ Vďačiť ti chcem mama“ umocnila Mgr. Mária Kováčová.  Týmto dvom mladým ľuďom želáme množstvo úspechov v ďalšom štúdiu a na ich ďalšej životnej ceste nech aj naďalej spoznávajú a predovšetkým dôverujú a spoliehajú sa na Hospodina.

V poslednú májovú nedeľu  Sebastián Bizik, Aneta Berkešová, Beáta Berkešová, Kamil Brdiar, Vivien Hricová a Richard Tobias Želinský,  na slávnostných službách Božích pri príležitosti konfirmácie vyznali svoju vieru a potvrdili svoju krstnú zmluvu. K slávnostnej atmosfére prispel aj Banícky spolok z Mníška nad Hnilcom, ktorý držal stráž pri oltári počas celých služieb Božích. Piesňou „Vďačiť ti chcem mama“ Mgr. Mária Kováčová poďakovala v mene konfirmandov rodičom za výchovu a mnohú trpezlivosť.  Konfirmandom sa prihovorila presbyterka Helena Vilímová a kurátor cir.zboru Ing. Ľubomír Mihók im odovzdal pamätné knihy ku konfirmácii. Našim najmladším dospelým členom cirkevného zboru prajeme hojnosť Božieho požehnania a sľuby, ktoré dali cirkvi nech im Pán Boh i  rodičia  pomáhajú napĺňať.

Mgr. Karmen Želinská, konseniorka GES