Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd – 18 november 2018

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd – 18 november 2018

Velební bratia farári, velebné sestry farárky, milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Srdečne vás pozdravujeme z Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s prianím, aby Pán Boh pridával na každý deň svojho pokoja a rozhojňoval Jeho požehnanie na vašej službe.

Aj tohto roku sa opäť obraciame na vás, s prosbou a zároveň ponukou pripojiť sa v 3.novembrovú nedeľu počas služieb Božích k spoločným modlitbám za rodiny dotknuté tragickými udalosťami na cestách.
3. novembrová nedeľa je na základe rezolúcie OSN č.60. z 26. októbra roku 2005 svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd.

pplk. Mgr. Milan Petrula ev. farár, riaditeľ Úradu EPS pri MV SR

http://www.ecav.sk/files/user/pietna_spomienka_statistika_modlitba-obete_nehod_2018.pdf