V Dobšinej odhalili spomienkovú tabuľu

Prvá nedeľa „po Michalovi“ je na pôde dobšinského evanjelického cirkevného zboru venovaná slávnosti pamiatky posvätenia chrámu. Nebolo tomu inak ani tento rok, v nedeľu 6.10.2019. Prvá zmienka o existencii dobšinského ev. a.v. chrámu pochádza už z roku 1480, čím sa tento chrám radí medzi jedny z najstarších na pôde celého Gemerského seniorátu. Tento rok bola slávnosť pamiatky posvätenia obohatená odhalením spomienkovej tabule br. farárovi Jozefovi Bedrichovi Kasanickému. Ten by sa bol dožil tohto roku svojich 100. narodenín. Bol jedným z evanjelických kňazov, ktorí boli počas minulého režimu väznení (hnutie KVAP : Kasanický, Velebný, Antal, Pavlov). Počas svojho pôsobenia v Dobšinej zanechal v srdciach i životoch veriacich hlbokú stopu. Samotného aktu odhalenia sa zúčastnili aj traja synovia nebohého br. farára : Juraj, Róbert a Peter. Najstarší syn Karol sa kvôli rodinným záležitostiam nemohol zúčastniť. Zborový br. farár a senior Gemerského seniorátu Mgr. Rado Gdovin vo svojej kázni prirovnal životný údel br. farára Kasanického k údelu starozmluvného proroka Jeremiáša. V rámci služieb Božích vystúpila aj sestra Viola Fronková, ktorá v krátkosti priblížila životné peripetie br. farára Kasanického. Rovnako sa tak bohoslužobnému zhromaždeniu prihovoril syn br. farára Juraj, ktorý sa všetkým zúčastneným poďakoval za to, že na ich otca spomínajú a nezabúdajú. Po službách Božích slávnostný program pokračoval brilantným koncertom speváckeho telesa Kredo – Viruju pod vedením MUDr. Jána Zachara a prezentáciou sestry Fronkovej o osude viacerých prenasledovaných evanjelických kňazov počas minulého režimu. Sprievodným podujatím bola prednáška historičky PhDr. Daniely Baranovej z Banskej Bystrice o význame mesta Dobšiná v udalostiach SNP a o angažovanosti br. farára Kasanického v protifašistickom odboji, ktorá sa uskutočnila v sobotu 5.10.2019.

Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie (Židom 13, 7)

Mgr. Rado Gdovin, zb. farár v Dobšinej – senior GES

Kázeň br. seniora GES si môžete prečítať tu :

Pamiatka posvätenia chrámu – Kasanický – Jer 15, 15c – 16-converted

foto : Mgr. Michal Terrai a Mgr. Rado Gdovin