V piatok sa naposledy rozlúčime s pani Zlatkou Halkovou

S veľkým zármutkom a ľútosťou sme v týchto dňoch prijali správu o úmrtí pani Zlatky Halkovej, predsedníčky Domu Matice slovenskej v Rožňave.

V mene všetkých ordinovaných a neordinovaných pracovníkov cirkevných zborov Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku vyjadrujeme poďakovanie za jej prácu a službu, ktorú vykonávala aj v spolupráci s Evanjelickou a.v. cirkvou v tejto oblasti.

Jej zanietenosť, nadšenie, humor a dôraz na históriu Gemera, prelínajúcu sa do súčasnosti, ovplyvnili mnohých z nás. Všímala si osobnosti, ktoré hýbali životom nielen v našej oblasti a zdôrazňovala ich kvality a vplyv pre moderný svet. Vďaka jej schopnostiam, darom a úsiliu dnešní mladí ľudia nezabúdajú na tých, ktorí svoj život vložili do zápasov a služby pre slovenský národ. Veríme, že jej život bude inšpiráciou aj teraz, keď sa s ňou musíme rozlúčiť.

Pán Ježiš ako zdroj nádeje nech poteší najbližších príbuzných a všetkých spolupracovníkov a nech dá svoju milosť pre tých, ktorí tu zostávame, aby sme boli inšpirovaní dobrom a prácou pani Zlatky Halkovej. Budeme na ňu spomínať.

Mgr. Karmen Želinská, konseniorka GES a štatutárna zástupkyňa GES