Veľkonočné prianie predsedníctva GES

Milé sestry, drahí bratia, vzácni priatelia! Dovoľte nám, aby sme Vás v tejto neľahkej dobe povzbudili Veľkonočným pozdravom, na ktorom sa nachádza ikona s názvom „Kristus – Pantokrator“, teda: „Kristus – Vládca nad všetkým a nad všetkými“. Áno, priatelia, Kristus je vládca nielen nad hriechom a smrťou. On ako vládca porazí aj COVID 19. Je zrejme viac než pravdepodobné, že si na to použije um, vedomosti a šikovnosť lekárov, zdravotníkov, vedcov či iných odborníkov. No v tomto zápase môžeš byť užitočný aj ty, drahý brat, milá sestra. Minimálne tak, že budeš zodpovedný a budeš dodržiavať všetko to, čo od teba požaduje vrchnosť, i keď ti to nie je príjemné a vnímaš to ako obmedzovanie svojej slobody. Avšak i toto môže byť veľmi jasným, viditeľným a veľavravným svedectvom tvojej viery. No ako veriaci ľudia v tomto zápase môžeme ponúknuť ešte aj niečo viac ako len našu zodpovednosť, a síce : silu modlitby, perspektívu nádeje a istotu viery, že On to má i tentokrát mocne vo svojich rukách …

Vaši

Mgr. Michal Terrai, dozorca GES

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Velkonočné_prianie.pdf