Výročný konvent Gemerského seniorátu – pozvanie, správy, podklady

Vážení seniorátni presbyteri, vážené predsedníctva cirkevných zborov v Gemerskom senioráte, vážení delegáti! V tomto príspevku nájdete všetky správy určené pre potreby seniorátneho konventu Gemerského seniorátu, ktorý sa uskutoční 24.7.2021 v priestoroch Kultúrneho domu v Jelšave so začiatkom o 9.00 hod. Prosíme Vás, aby ste so správami vopred oboznámili, nakoľko na samotnom konvente čítané nebudú.

Konvent_GES.2021_pozvanie_navrh.programu

rozpocet_1_cojKV2021

Správa o činnosti SEŽ GES ECAV za RP 2020

Správa o zasadnutiach SP 2020-21

Správa pre konvent 2021 . archiv.GES

Správa školského dekana 2020 – 2021

Správa školského dekana Revúcka Dolina 2020

Správa_ludnatost_domove_hospodarenie.GES.2020

Sprava_reviznej_komisie.2020

Účtovná uzávierka GES.pdf

Výchovná činnosť r.2020 GES ECAV

Vykaz_o_hospodareni.GES.2020.1

Vykaz_o_hospodareni.GES.2020.2

Vykaz_o_hospodareni.GES.2020.3

Vykaz_o_hospodareni.GES.2020.4

VMV 2020

Zapisnica_konvent.GES.2020_Stitnik