Výročný konvent GES zasadne 9.4.2022 v Rožňavskom Bystrom

Vážené sestry a bratia, členovia presbyterstva GES, predsedníctva jednotlivých cirkevných zborov v GES a delegáti zborov na konvent GES! V tomto príspevku sa budú postupne objavovať materiály, ktoré je potrebné preštudovať si pred samotným zasadnutím výročného konventu GES. Celá sa totiž bude čítať iba správa seniora GES za rok 2021. Ostatné správy budú len uvádzané, resp. okomentované ich predkladateľmi. Všetky potrebné informácie nájdete na odkazoch nižšie. Tešíme sa na duchovné i pracovné spoločenstvo pre dobro a požehnanie Gemerského seniorátu ako aj na oslavu nášho Trojjediného Pána Boha.

Konvent.GES.2022_pozvanka_navrh.programu

Sprava_revizna_komisia.2021

Sprava_senioratny_archiv.2021

Sprava_SEŹ.2021

Sprava_šk.dekan_Zelinska.2021

Uctovna_uzavierka.2021

Zápisnica_konvent.GES_24.07.2021_Jelsava

Sprava_VMV.2021

Sprava_ludnatost_domove.hospodarenie.2021

Sprava_vychovna.cinnost.GES.2021

Sprava_šk.dekan_RA.dolina_Volgyiova

Cinnosť_presbyterstva.GES_2021_22

Rozpocet_GES.2022

Vykaz_o_hospodareni.GES.2021.1

Vykaz_o_hospodareni.GES.2021.2

Vykaz_o_hospodareni.GES.2021.3

Vykaz_o_hospodareni.GES.2021.4

Sprava_seniora.GES.2021