Výstava fotografií Ars Sacra

V stredu 5.júna 2019 v rámci Dní mesta Dobšiná bola otvorená vernisáž fotografií s názvom ARS SACRA. Výstava ARS SACRA nepredstavuje umelecké fotografie. Je prezentáciou tých detailov diel výtvarného a remeselného umenia, či umelecky stvárnených sakrálnych budov, aké si obyčajný divák často nevšimne. Prejde popri nich bez toho, aby si uvedomil, čo vlastne vidí. Na niektorých fotografiách ani nie sú zobrazené náboženské motívy. Nútia však k zamysleniu nad zámerom ich vzniku či motiváciou tvorcu. Bolo jeho cieľom len dôsledné splnenie požiadaviek objednávateľa a úzkostlivé dodržanie písaných a nepísaných pravidiel sakrálneho umenia? Alebo tvorca pridal aj niečo navyše, a to z vlastného presvedčenia, hlbokej viery či citového vzťahu k svojmu dielu? Odpovede na tieto otázky ponechávame na divákov. Nech sami zistia, ako na nich jednotlivé fotografie pôsobia, aké spomienky, pocity a myšlienky v nich vyvolávajú.

Autor výstavy, pán Schermann Ákos, žije v Budapešti. V súčasnoti pôsobí ako generálny archivár Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Rodinne je zviazaný s Dobšinou. Autor pochádza po matke z rodiny Sztehlovcov, v ktorej boli významní evanjelickí farári, niektorí z nich pôsobiaci aj v Dobšinej. Starý otec pána Schermanna. Sztehló Gerhardt bol ev. a.v. farárom, ktorý koncom 19. storočia pôsobil vo Vlachove. Pán Schermann fotografuje už od mladého veku. Dvadsať rokov sa fotografovaniu venoval aj profesionálne. Väčšina fotografií vznikla ako súčasť autorovej práce so zbierkami evanjelickej cirkvi a. v. v Maďarsku, ostatné pochádzajú z jeho ciest od Sicílie po Nórsko. Po prezentácii a otvorení výstavy sa návštevníci spolu s autorom vybrali do miestneho evanjelického chrámu Božieho v Dobšinej, kde ich ochotne previedol Mgr. Radovan Gdovin, zborový farár – senior GES.  Výstavu si možno pozrieť do 14. júna 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Dobšinej a prinášame vám z nej fotografie a video z jej otvorenia.

Zdroj : mestodobsina.sk

Foto : Juraj Karika

Príhovor Ing.arch. Evy Šmelkovej, vedúcej KPÚ Košice, pracovisko Rožňava si môžete prečítať  tu :

Je mi cťou-converted