X. etapa obnovy kostola v Kameňanoch

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kameňany získal z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  15. 000 EUR na podporu realizácie projektu s názvom X.etapa celkovej obnovy kostola v Kameňanoch-reštaurovanie lode kostola. Spoluúčasť bola hradená občianskym združením Gotická cesta. V rámci tejto etapy postupnej obnovy  kostola bola vďaka finančnej podpore zreštaurovaná ďalšia časť plochy  reštaurovanej klenby s odkrytou  ornamentálnou výmaľbou z 18. storočia. Klenby plynule dosahujú na mohutné empory po obvode kostola . Baroková  maľba  spočíva vo zvýraznených pásoch krížovej klenby a iluzívnom naznačení ríms na pilieroch klenby nad emporou Decentná  baroková výzdoba vyúsťuje vo fragmentoch hodnotnej stredovekej maľby na zvislých stenách lode. Touto cestou vvyjadrujeme vďaku za poskytnutú pomoc.

Mgr. Ivan Bojna, administrátor CZ