2. adventná nedeľa – Pán príde skoro – v pravý čas

Zjavenie 22:20

Ten, ktorý dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen! Príď, Pane Ježiši!

Svätíme dnes druhú adventnú nedeľu. Čo znamená pre nás advent? Je to pre nás len neskonalý zhon a   kupovanie a upratovanie a varene, pečenie, aby sme mohli „dôstojne“ osláviť Vianoce? Alebo je pre nás advent dobou, kedy v tichosti sa pripravujeme na príchod Ježiša Krista, ktorý svojim prvým príchodom dal človeku šancu na večnosť. Ak hovoríme a myslíme na Kristov príchod, nemali by sme zabúdať na to, že On príde aj druhýkrát a to v moci a sláve. Hovorí o tom aj kniha Zjavenia, z ktorej bol aj náš dnešný prečítaný text. Táto kniha hovorí aj o budúcom utrpení a udalostiach pred skutočným koncom sveta. Pán Ježiš zrejme už vtedy vedel, že takéto diskusie nastanú a preto v závere knihy potvrdzuje jej obsah: Ten, ktorý svedčí tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro!

Aký časový úsek mal na mysli Pán Ježiš, keď hovoril, že príde čoskoro? Veď už prešlo takmer 2.000 rokov od Jeho odchodu. Čo znamená čoskoro? Môžeme vôbec veriť, že ešte príde, keď za taký dlhý čas neprišiel? Môžeme ešte veriť, že to, čo je napísané v Biblii je naozaj pravda? To všetko sú otázky, ktoré sa nám automaticky vynárajú v mysli, keď počúvame o príchode Pána Ježiša.  Na druhej strane zas máme takých ktorí vždy „presne vedia“, kedy príde Pán Ježiš Kristus na zem. Ten zlý sa nás snaží oklamať a spochybniť základnú pravdu, že Boží syn príde a že túto skutočnosť nemožno poprieť.

Pán príde čoskoro! Hovorí o tom Biblia.

Narodenie Pána Ježiša sa udialo presne podľa Božích zasľúbení a prorockých predpovedí. Práve v narodení Kristovom sa plnia všetky zasľúbenia Starej zmluvy. Boh mal všetko pevne pod kontrolou. Nie inokedy ale práve vtedy.  Sme v dobe adventu a pripravujeme sa na deň, kedy si pripomenieme prvý príchod Ježiša Krista na túto zem. Proroctvá Starej zmluvy plnia. Narodil sa Boží Syn Emanuel. Svetlo žiari nad Betlehemom. Dnes sa však zdá, akoby svet šiel vlastnou cestou. Akoby dnes svetom hýbali iné mocnosti a sily, ktoré nemajú s Bohom nič spoločného.  Oprávnene sa dnes mnohí pýtajú: Má Boh chod dejín pod kontrolou aj dnes? V tejto hektickej, rozháranej dobe, plnej protirečení a nezmyselného pachtenia sa za prosperitou? Nevymklo sa mu to nejako z rúk?

Pán príde čoskoro! Hovoria o tom znamenia doby.

Boh je, bratia a sestry suverénnym Pánom dejín. „Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi…“ hovorí Pán Ježiš svojim apoštolom vo chvíľu svojho vstúpenia. To je spolu so zasľúbením, že Boh nás neopustí a nezanechá garanciou Božej vlády nad svetom a Jeho záujmu o nás. Nie je pravdou, že boh na nás zabudol, alebo sa iba nečinne prizerá tomu, čo sa dnes na tomto svete deje.

Biblia nám na mnohých miestach hovorí o určitých znakoch, znameniach druhého Ježišovho príchodu na zem. Tieto znamenia sú zjavné a každá generácia nejaké dostala Aj my ich môžeme dnes veľmi zreteľne pozorovať a to hneď v niekoľkých oblastiach.

Napríklad také medzinárodné vzťahy. Dnes sa bojuje na mnohých miestach  sveta. Mnohé miesta sú dosť blízko. Spomeňme Sýriu, Izrael, Afriku…. Globálny terorizmus a zákerné atentáty, kde zomierajú nevinní ľudia sa stali strašiakom celého civilizovaného sveta. Pán Ježiš povedal, že v posledných časoch povstane národ proti národu, brat proti bratovi.

      Spoločenská oblasť. Božie slovo hovorí, že v posledných dňoch budú ľudia sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní. Budú sa rozpadať rodiny, deti si vôbec nebudú vážiť rodičov. Ako je to dnes? Všeobecný mravný úpadok je celosvetovým problémom. Nedávno dokonca v Holandsku uzákonili eutanáziu. Život a smrť tak má viac – menej technologický význam. Človek sa stáva strojom. Ak funguje, žije. Ak nefunguje a lekári ho už nedokážu „opraviť”, tak ho jednoducho „odpoja, vypnú” a človek zomrie. Pohoda. Nič sa nedeje. Je to v poriadku? Je v poriadku zvrátený názor na rodinu a spolunažívanie? Je v poriadku keď sa človek bojí vyjsť von aby ho nezlynčovali?

V oblasti vedy. Stále nové a nové objavy. Vedecký pokrok ide míľovými krokmi. Rúti sa vpred. Sebavedomie ľudstva rastie každým dňom. Som presvedčený, že človek sa nepoučil z raja. Stále ho ženie dopredu túžba byť ako Boh. Dokážeme toho už tak veľa. Ale nedajme sa oklamať. Všetko to, čo si tu staviame, najmä ak to neslúži ľudstvu a Božej veci, je len obyčajnou babylonskou vežou, ktorá sa zrúti. Bohu nebudeme môcť vziať Jeho prvenstvo. Už sa o to niekto pokúšal. Bol to satan. Bol však zvrhnutý na zem. Vyhnaný z neba. Ani my neskončíme inak. Nechcem povedať, že by sme mali odvrhnúť pokrok a žiť v pralese. Ide tu ale o to, s akým zámerom sa tento pokrok robí a aké ovocie prináša.

Hospodárstvo. Hoci niektoré štáty sveta stále prosperujú, predsa na mnohých miestach sveta zomierajú ľudia od hladu. V 21. storočí!!! Ľudia nemajú čo jesť, piť, nemajú si čo na seba obliecť. 90 % zásob sveta slúži 15 % ľuďom. To je strašný nepomer a do neba volajúca nespravodlivosť.

Kultúra. Dnešný postmodernistický svet stráca (ak už dávno nestratil) zmysel pre skutočné hodnoty, zmysel pre krásu. Dnes letí všetko, čo je lacné, plytké, bez akejkoľvek duchovnej hĺbky. Dekadencia, úpadok má zelenú. Komercia a konzum je to, čo nás ovláda.

Toto je svet, v ktorom žijeme. Do tejto situácie nám Pán Ježiš hovorí: Áno, prídem čoskoro! A my, keď sa dôkladnejšie pozrieme okolo seba a zistíme v akom rozklade a marazme žijeme, musíme spolu s pisateľom túžobne volať: Amen, príď Pane Ježiši. Dnešná rozháraná a chaotická doba nás nepomýli. Práve naopak – utvrdí nás vo viere, že Pán Boh má všetko pevne v rukách. Veríme Jemu, Jeho mocnému Slovu a znameniam doby, o ktorých nám povedal.

Maranatha! Príď Pane Ježiši!

Amen

Piesne 18, 14, 3(krédo) 465 A: 10

Modlitba: Boží Synu Pane Ježiši Kriste. Ty si prišiel na tento svet na naplnil si  tak zasľúbenia prorokov. V tvojom príchode dostal každý a jeden z nás šancu na nový život a na večnosť. Prosíme Ťa aj dnes, keď sa blížime k vianociam, pripomenutiu Tvojho vstupu do dejín tohto sveta, nedaj nám zabúdať, že Ty si nielen prišiel v pravom čase, ale prídeš skoro – na konci vekov. Daj aby sme boli aj na toto stretnutie pripravení a tak Ťa mohli prijať ako nášho Spasiteľa a Záchrancu. Amen

Mgr. Viliam Solárik, zborový farár v CZ Rožňava (maďarská stanica)